חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

כללי

אתר זה המופעל ע”י  חברת דז'הבלו בע"מ ומשמש גם בתור אתר מכירות לרכישת משקאות.

האמור בתקנון זה בלשון זכר – לשם הנוחות בלבד, ומתייחס לשני המינים באופן שווה.

 • הרכישה באתר כפופה לתנאים בתקנון זה.
 • רכישת המוצר באתר מהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את תקנון זה, הבין והסכים לתנאים הרשומים בו.
 • החברה רשאית לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ”י שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא מתן הודעה מוקדמת.

 

לפי הנחיות משרד הבריאות :

מכירה או אספקת משקאות משכרים למי שטרם מלאו לו 18 אסורה בהחלט.

אזהרה: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.

 

הרכישה

 • הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה מתבצעת לאחר אישור ע”י חברת האשראי .
 • מחירי המוצרים שיפורסמו באתר הנם מחירי המוצרים במועד הקלדת ההזמנה ואישורה ע”י המשתמש.
 • המחירים כוללים מע”מ כחוק.
 • החברה תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מעת לעת עפ”י שיקול דעתה.
 • מחירי המוצרים הנמכרים באתר אינם תואמים בהכרח למחירי המוצרים הנמכרים בסניפי החברה.
 • מוצר ללא מחיר אינו מחייב את בעלי החברה לאספקתו.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק שיווק ומכירת כל מוצר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר על פי שיקול דעתה.
 • ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981
 • הרכישה תתבצע ע”י תושב ישראל מעל גיל 18בלבד

 

משלוחים וזמני אספקה

אזורי חלוקה

 • בעת הזמנת המוצרים יבחר המשתמש את הכתובת למשלוח מתוך רשימת אזורי החלוקה המעודכנת באתר בלבד.
 • זמני האספקה של ההזמנות באזור גוש דן והשרון עד 3ימי עסקים.
 • לאחר ביצוע ההזמנה באתר יקבל הלקוח לדוא”ל מס’ הזמנה עם פירוט המוצרים שנרכשו .
 • החיוב נעשה רק לאחר בדיקת זמינות המוצרים, הכנת ההזמנה והוצאה ושליחת מס’ החשבונית  לדוא”ל של המזמין.
 • במקרה שהמזמין או מי מטעמן לא יהיה נוכח בעת האספקה בכתובת שנקבעה יוחזרו המוצרים לחברה ומועד אחר יתואם עם הלקוח בעלות נוספת.
 • על מקבל ההזמנה להציג תעודה מזהה על היותו מעל גיל 18בלבד.
 • החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לחייב את הלקוח בשליחות נוספת בהתאם לתעריף המופיע באתר במקרים אלו:
 1. במידה והכתובת שנמסרה בעת ההזמנה שגויה.
 2. במידה והלקוח לא קיבל את ההזמנה מכל סיבה שהיא.
 3. במידה ולא הייתה נוכחות של בגיר מעל גיל18 בכתובת שנמסרה בזמן ההזמנה.

 

שינוי או ביטול הזמנה

הלקוח יהיה ראשי לבטל או לשנות כל הזמנה באמצעות האתר טרם ביצוע המשלוח למען הלקוח.

משקאות ומוצרי מזון לא קיימת מדיניות החזרה לאחר המסירה במעונו של הלקוח.

ביטול הזמנה ע”י החברה

 • החברה תהיה רשאית לבטל הזמנה מכל סיבה שהיא וזאת אף אם הרוכש כבר קיבל הודעת דוא”ל על אישור הרכישה.
 • ההודעה על ביטול הרכישה תימסר ללקוח באמצעות הטלפון או דוא”ל.
 • ללקוח לא תהיה כל טענה או תביעה או דרישה מהחברה בגין הביטול או השינוי, אולם הלקוח יהיה זכאי לקבלת החזר מלוא התשלום שבוצע על ידו באמצעות כרטיס האשראי.

 

פרטי המשתמש

 • הפרטים המוזנים באתר ע”י הלקוח נשמרים בסודיות.
 • עם ביצוע הרכישה באתר נותן המשתמש את הסכמתו שפרטיו האישיים ( שם, ת.ז וכתובית דוא”ל ) יישמרו במאגר החברה והכל בהתאם להוראות הדין.
 • החברה לא תעביר לגורם חיצוני למעט אם תידרש לכך ע”י רשות מוסמכת מרשויות המדינה או מצו שיפוטי.
 • עם ביצוע רכישה באתר מאשר ומצהיר הלקוח שהזנת פרטים כוזבים באתר הינה עבירה פלילית וכי עלולים להינקט צעדים משפטיים לרבות תביעות נגד מוסר פרטים כוזבים בגין נזקים שעלולים להיגרם לחברה או למנהליה.

 

דין סמכות שיפוט 

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה או כל פעולה , סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד, לבית המשפט המוסמך באזור כפר סבא והשרון תהה סמכות השפוט הבלעדית.

האחריות  למוצרים המוצעים לרכישה באתר חלה על היצרנים.

הנתונים המופיעים על המוצרים הם נתונים של היצרנים ובאחריותם הבלעדית.